Dijital Çağda Ebeveynlere Düşen Görevler

İnternetin tüm dünyada yaygınlaşması, bireylere yeni dijital teknolojiler ve sosyal medya gibi yeni kavramlar kazandırsa da dijital çağda ebeveyn olmak, ebeveynliğin temel rolü ve hedefleri değişmeden kalmaktadır. Ebeveynler hala çocuklarını beslemek, korumak, onlara imkân sağlamak, onlarla bağlantı kurmak ve onlara rehberlik etmek zorundadır. Ayrıca geçmişteki ve günümüzdeki ebeveynlik uygulamalarının açık iletişimi ve güveni teşvik eden pozitif ebeveynliğin değer ve ilkelerine dayandırıldığında etkili olduğu da doğrudur. Bu modellerin ve değerlerin çevrimiçi dünyaya yayılması gerekir.

Tüm ebeveynler gibi dijital çağ ebeveynlerinin de sorumlu rol modelleri olmaları ve çocukların özerk çevrimiçi etkinliklerini açık bir şekilde tartışabilmeleri için iletişim ve güven oluşturmaları gerekiyor. Dijital çağın ebeveynleri, çocuklarının yalnızca dijital çağa katılmasıyla kalmayıp aynı zamanda başarılı olmaları için en iyi davranış ve tutumların ne olduğunu anlamalıdır.

Bu nedenle çocuklarının dijital koruyucuları olarak hareket ettiklerinden sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını anladıklarından, uygun olduğunda çocuklarının dijital kimliğini inceleyip izlediklerinden ve çocuklarına uygun sınırlar koyduklarından emin olmaları gerekir.

Ebeveynler ayrıca gün boyunca dijital teknolojileri kullanmalarının yanı sıra çevrimiçi görüntüler gibi hususları da yakından izlemelidir. Ebeveynler doğrudan çocuklarına ilk teknoloji sağlayıcılarıdır ve bu nedenle küçük çocukların dijital dünyada nelerle karşılaşabileceğini tam olarak anlamalıdırlar. Dijital çağda anne baba olmak yaklaşımının temel amacı, çocuklara dijital ortama güvenli ve sorumlu bir şekilde katılmaları için yeterli kaynakları sağlamak ve çocuklar ile ebeveynler arasında iletişimi ve güveni geliştirmektir.

Yeni doğanlar ve küçük çocuklar açıkça dijital ortamla doğrudan ilgilenmemektedir. Bebekler belirli fiziksel, psikolojik, sosyal ve riskler açısından küçük yaşta dijital ortama veya herhangi bir ekrana maruz kalmaktan bile korunmalıdır. Çocuklar dört yaşından itibaren uygulamalar ve videolar aracılığıyla dijital dünyayı keşfetmeye başlar. Günümüzde dijital dünyada televizyonun yerini video akışı hizmetleri alıyor.

Bu yaştaki çocuklar bilgisayar konusunda bilgili olmayabilir ancak genellikle farklı ekran ara yüzlerinde gezinme konusunda çok rahat olduğundan dijital çağa ayak uydurmak onlar için oldukça kolaydır. 5-7 yaş arası çocuklar genellikle tablet ya da akıllı telefon uygulamalarını okuma ve matematik içerikli olarak kullanmalıdır. Bu şekilde uygulamalardaki başarımlarını akranlarıyla paylaşarak sosyalleşme, eğitim ve teknolojiyi bir araya getirmiş olurlar.

8-12 yaş arası çocuklar, farklı duygu-durumlar arasında geçiş yaptıkları ergenlik öncesi dönemdedir. Birçok ebeveyn, bu yaştaki çocuğunu anlamakta güçlük çeker. Dijital cihazlar ve teknolojiyi hayatlarına dahil etmek çocukların çevrimiçi etkinliklerinden her zaman haberdar olmalarını güçleştirebilir. Çocuklar ayrıca okul ödevleri için tablet, akıllı telefon ve bilgisayar kullanıyor olabilir. Okullar, dijital çağ becerileri konusunda her zaman rehberlik sağlayamadığından burada ebeveynlerin dikkati ve ilgisi gereklidir. Bu yaştaki çocuklar genellikle 13 yaş sınırlaması olan sosyal medya sitelerine katılmak isteyebilir.

Şirketlerin 13 yaş ve üstü çocuklara reklam vermesine izin verilir ve çocuklar verileri pazarlama amacıyla kullanılabilir. Ebeveynler çocuklarına, internet üzerinden sağlanan her türlü bilgiyi ve kişisel bilgilerin istendiği işlevleri eleştirmeyi öğretmelidir. 9-12 yaş arası çocukların ebeveynleri, sağlıklı alışkanlıkları ve eleştirel düşünmeyi oluşturma ve güçlendirme zamanının geldiğini anlamalıdır. Dijital çağda denetim oldukça önemlidir. Genellikle çocuklarının aktivitelerini gözlemlemeli ve ne zaman destek için devreye gireceklerini bilmek için dijital cihazlarda onlara eşlik etmelidirler.

13-18 yaş aralığının ise artan bir özerklik zamanı olduğunu ebeveynler kabul etmelidir. Ancak daha küçük çocukların karşılaştığı birçok riskin gençler için de geçerli olduğunu unutmamalıdır. Gençler çevrimiçi olarak birçok fırsata erişebilir ve çevrimiçi keşif ve deney yapmaları, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma konusunda gerekli becerileri geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Aynı zamanda eleştirel düşünme gibi diğer kapasiteleri de olumlu yönde etkilenecektir. Bu yaş grubu genellikle bir ifade aracı olarak sosyal medyaya yönelir. Sosyal medya ve çevrimiçi oyun, gençler için bir yük olarak algılanabilecek dış sosyal baskıyı da beraberinde getirebilse de destek ağları veya ortak ilgi alanları dahil olmak üzere birçok fayda sağlayabilir.

Dijital çağ kavramı bilinçlenmeyi gerektirir. Araştırmalar, veriler ve tavsiyeler, ebeveynin olumsuz deneyimler yaşayıp bir sonuca ulaşmasının önüne geçer. Bireyi kötü etkileyebilecek uygulamalar, pornografi ve daha fazlası maalesef dijital mecralarda karşımıza çıkmaktadır. Fakat çağın avantajları ve çocuğun ona ayak uydurmasıyla gelecek sosyal ilişkiler yadsınamaz. Her şeyden önce ebeveynler, çocuklarıyla olumlu ve güvenilir bir ilişki sürdürmeye ihtiyaç duyar. Ebeveynler, çocuklarının çevrimiçi yaşamlarına dikkat ederek kabul edilebilir ölçüde dijitalleşmeye izin vererek bu ilişkiyi sürdürülebilir kılabilirler.

Çocuğumu Önemsiyorum Seri – 1

Detaylı Bilgi için Bilişim School