Bilişim School; 18 yaş altında olan çocuk ve gençlerimizin bilgi sistemleri ile tanışması ve dijital çağdaki yerini alması için tasarlanan bir projedir.

Dijitalleşen dünyada geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi en doğru şekilde yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Söz konusu amacının gerçekleştirilmesi için planlanan eğitim programları hem büyük şehirlerde yaşamayan ve fiziksel kursa katılamayacak olan gençlerimize de ulaşabilmek amacıyla hem de son süreçte dünyayı tehdit eden COVID-19 salgını da göz önünde bulundurularak önlem almak amacıyla online platform üzerinden ve canlı olarak verilmesi önerilmiştir.

Öğrenme Yönetim Sistemi destekli eğitimler ile ülkemizin her kesimine ulaşmayı hedefliyoruz.

Bilişim School projesi ile odak noktamız, öğrenmenin temellerinin atıldığı ve hızlı geliştiği dönem olan lisans eğitimi öncesi (4-18 yaş) dönemdir. Bilimsel çalışmalar, lisans eğitimi öncesi deneyimlerin öğrencilerin bilgisayar bilimlerindeki geleceğini doğrudan etkilediğini göstermektedir. 

Bu bakış açısıyla; okul öncesi dönemde kodlama mantığı üzerinde durularak problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken; okul dönemi ile birlikte, problem çözme becerilerinin bilgisayar ortamına aktarılması ile kazanılan algoritma bakış açısı yardımıyla erken dönem proje geliştirme mantığı kazandırılması amaçlanmaktadır.

Lise döneminde bulunan gençlerimizin sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda yetiştirilmesinin geleceğe ışık tutacağına inanıyoruz. Bu kapsamda; 

  • Siber Güvenlik, 
  • Web Uygulama Geliştirme, 
  • Mobil Uygulama Geliştirme, 
  • Oyun Programlama, 
  • Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi konularında kapsamlı programlar hazırlıyoruz. 

Yetenek havuzumuza aldığımız 13 yaş üstü gençlerimizle bilimsel ve sektörel değeri olan projeler üreterek ülkemize katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 

Bilişim School bir dijital gençlik projesidir. Bilişim School olarak misyonumuz; Bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu ihtiyacı en doğru şekilde giderebilmek için Siber Güvenlik, Web Uygulama Geliştirme, Mobil Uygulama Geliştirme, Oyun Programlama, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi gibi bilişim teknolojilerinin en önemli alanlarında çağın gereklerine geç kalmadan genç nesli yetiştirmektir.

Bilişim School olarak vizyonumuz; proje süresi içerisinde 4-18 yaş aralığında bulunan çocuklarımıza/gençlerimize bilgisayar bilimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve ölçme/değerlendirme süreçlerini başarı ile tamamlayan gençlerimiz ile projeler yaparak ülkemizin geleceğine ışık tutmaktır.

Detaylı Bilgi için Bilişim School