Bilgi sistemlerinde verilerin depolanması, yönetilmesi ve erişilmesi, veritabanı yönetiminin önemli bir parçasıdır. Veritabanı tasarımı, SQL sorguları, ilişkisel veritabanları ve NoSQL veritabanları gibi temel kavramlar, Bilişim School tarafından hazırlanan bu makalede ele alınacaktır.

Bilişim School: Mobil Uygulama Geliştirme
  1. Veritabanı Tasarımı: Veritabanı tasarımının bir parçası, verilerin yapılandırılması ve depolanması için bir strateji geliştirmektir. Verilerin etkin bir şekilde erişilmesi ve güncellenmesi, iyi bir veritabanı tasarımı sayesinde mümkündür. İlişkisel ve NoSQL veritabanları, çeşitli tasarım standartlarına uygun olarak tasarlanabilir.
  2. SQL Sorguları: SQL, ilişkisel veritabanlarına erişmek ve verileri sorgulamak için kullanılan yaygın bir programlama dilidir. SQL’in temel komutları olan SELECT, INSERT, UPDATE ve DELETE, veritabanlarına erişim sağlar.
  3. İlişkisel Veritabanları: Tablolar arasındaki ilişkileri kullanarak ilişkisel veritabanları veri depolar. Bu tür veritabanları, ilişkisel modeli ve ACID’lerin (Atomiklik, Tutarlılık, İzolelik ve Dayanıklılık) özelliklerini kullanır. MySQL, PostgreSQL ve Microsoft SQL Server bunlardan bazılarıdır.
  4. NoSQL Veritabanları: NoSQL veritabanları, yalnızca SQL değil, ilişkisel olmayan verileri yönetmek ve depolamak için kullanılır. Bu tür veritabanları, dağıtık sistemler ve büyük veri hacimleri gibi performans ve ölçeklenebilirlik gereksinimleri olan uygulamalar için uygundur. MongoDB, Cassandra ve Redis bunlara örnektir.
  5. Veritabanı Yönetim Sistemleri (DBMS), veritabanlarını yönetmek, oluşturmak ve erişmek için kullanılan yazılım sistemleridir. DBMS’ler, verilerin güvenliğini, bütünlüğünü ve yedekleme işlemlerini gerçekleştirir. Oracle Database, MySQL ve MongoDB örnekleridir.

Modern bilgi sistemlerinin çoğu veritabanı yönetimidir. Veri odaklı uygulamaların geliştirilmesi ve yürütülmesi, veritabanı yönetim süreçlerinin iyi tasarlanması ve uygulanmasıyla mümkündür.

BİLİŞİM SCHOOL