Yapılan araştırmalar gelecek yıllar göz önüne alındığında nitelikli bilişim personeline olan ihtiyacın artmaya devam edeceğini göstermektedir. Bu ihtiyaç ülkemiz tarafından da görülerek 1 Milyon Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi başlatılmıştır.

Dünya Ekonomik Forumuna göre; yakın gelecekte en fazla talebin artacağı ilk 20 meslek dalından sekizinin ve sektörlerin en fazla ihtiyaç duyacağı 19 işgücü becerisinin on üçünün Bilgisayar Bilimleri Alt dalları olduğunu görmekteyiz. Ülkemiz söz konusu teknolojik yeteneklere sahip çalışanlar açısından 60 ülke içerisinde 53.sırada bulunmaktadır. ve gelecek 10 yılda bu beceriler açısından yetişmiş insan gücüne ihtiyacı artarak devam edecektir.

Kaynak: World Economic Forum - The Future Jobs Report

Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) tespitlerine göre;

  • Üniversitelerden mezun olanlar, sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliklere sahip değildir.
  • STEM alanında yüksek öğrenim mezunları yeterli değildir.
  • Eğitim sisteminin BİT becerisi kazandırma yetkinliği düşüktür.
  • İş dünyası BİT becerisine sahip işgücü ihtiyacını sağlamakta zorlanmaktadır.

TÜBİSAD nitelikli işgücü kaynağının geliştirilmesi ile ilgili sorunlara yönelik önerdiği çözümler:

  • Temel eğitimden başlanarak üniversite eğitimine kadar eğitim sistemi gözden geçirilmelidir.
  • Üniversite eğitim müfredatı, sektör ihtiyaçları dikkate alınarak değiştirilmeli, güncellenmeli ve üniversitelerde yeni programlar açılmalıdır.
  • Eğitim programları tasarlanırken sanayi ihtiyaçları doğrultusunda dijital yetkinliklerin artırılması hedeflenmelidir.
  • Nitelikli işgücü ihtiyacının giderilmesi için BİT alanında kadın istihdamı teşvik edilmelidir.
  • Eğitim ve insan kaynağı iyileştirmeleri sadece Türkiye’nin değil, bölgenin de ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.
  • Dijital okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Bilimsel çalışmalar, lisans eğitimi öncesi deneyimlerin öğrencilerin bilgisayar bilimlerindeki geleceğini doğrudan etkilediğini göstermektedir.

İşte tam bu noktada teknolojiye yatkın ve yetenekli gençlerin tespit edilerek, etkin bir şekilde yetiştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde bu eğitimler ne yazıkki lisans derecesinden başlayarak verilmeye çalışılmaktadır. Lisans seviyesine gençlerimiz ancak 18-19 yaşlarında başlamakta ve 4-5 yıllık eğitim sonunda sektöre adapte olmaya çalışmaktadırlar. Bu süreç teknolojik kazanımlar ve çok hızlı değişen sektör adına yetersiz kalmaktadır. Ayrıca gençlerimiz bu alanda yetenekli olup olmadıklarını keşfedebilecekleri bir deneyim yaşamadan sadece gelecek kaygısı ile bu alanları tercih etmektedirler. Lisans derecesindeki eğitimle ilgili bir diğer sorun ise kaliteli eğitime ulaşma sorunudur.

Akademik itibar, fakülte/öğrenci oranı, fakülte başına atıf ve uluslararası öğrenci oranı gibi 6 ayrı anahtar kriterle, dünya genelinde 1300 üniversite arasında yapılan “Dünya Üniversiteler Sıralaması – 2022 (QS World University Rankings) Raporuna” göre ülkemizde ilk 500’e giren üniversite bulunmamaktadır. Bilgisayar Bilimleri alanında yapılan sıralamada ise bu durum daha da vahim bir hal almaktadır.

Bilişim School; geleceğin mesleklerine, doğru yöntem/araçlarla ve sektörün ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmektedir. En büyük hedefimiz, geleceğe yön verecek yetenekli gençlerin Siber Güvenlik, Web Uygulama Geliştirme, Mobil Uygulama Geliştirme, Oyun Programlama, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi gibi konularda keşfedilmesidir. Keşfedilen ve yetenek havuzumuza aldığımız gençlerimizle bilimsel ve sektörel değeri olan projeler üreterek ülkemize katkı sağlamayı amaçlıyoruz.