Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders (KAÇD) Platformlarının Eğitimdeki Rolü

Kitlesel açık çevrimiçi ders platformları, büyük ölçekli etkileşimli katılımı ve web üzerinden açık erişimi hedefleyen çevrimiçi kurslardan oluşur. Videolar, yazılar ve problem setleri gibi geleneksel ders materyallerine ek olarak, öğrenciler, profesörler ve öğretim asistanları için bir topluluk oluşturmaya yardımcı olan etkileşimli kullanıcı forumları içerir.

Bu özellikleri ile kitlesel açık çevrimiçi ders platformları, uzaktan eğitime yeni bir soluk getirmiştir. Amiyane tabiriyle bu platformlar, 2001 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından yaratılan OpenCourseWare’in evrimleşmiş hali olarak kabul edilebilir. Terim olarak Prince Edward Island Üniversitesi’nden Dave Cormier tarafından “Bağlantıcılık ve Bağlantı Bilgisi” kursu sırasında ortaya atılmıştır.

KAÇD, ücretsiz kayıt seçeneği ve öğrenci ile paylaşılan bir müfredat içerir. Ayrıca KAÇD amaçları arasında birincil olanı, sosyal ağları ve erişilebilir çevrimiçi kaynakları bütünleştirmektir. En önemlisi KAÇD’ler; öğrenme hedeflerine, ön bilgi ve becerilere ve ortak ilgi alanlarına göre organize olan öğrenicilerin katılımını temel alır. Bununla birlikte, bir kursun KAÇD olarak kabul edilebilmesi için tipik olarak gerekli olan bir dizi özellik vardır.

Bunlardan biri derslerin bir zaman aralığında olması, yani başlangıcının ve sonunun önceden belirlenmesidir. Belirtilen zaman diliminde belirli yükümlülükler sonunda öğrenciler hedeflerine ulaşabilmelidir. Ayrıca, öğrencilerin edindiği bilgileri değerlendirmek için bazı quizler ve sınavlar içermelidir. Öğrenciler ve öğretmenler arasında mümkün olan her şekilde (öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen) iletişim kurulabilmelidir.

codemino resim

KAÇD’lerde kurs, herkese açık olmalı ve daha önceki çalışmalarda bir yeterlilik veya performans düzeyine sahip olma gibi bazı ön koşulları gerektirmemelidir. Öte yandan KAÇD temel faydaları direkt olarak kurumun ticari amacından ziyade öğrenciye yönelik olmalıdır. Bu sebeple eğitim kaynaklarına (videolar, ders notları) erişim ücretsizdir. Ancak öğretmene doğrudan soru sorabilme, etkinliklerin kişisel olarak düzenlenmesi veya ders sonunda sertifika alma gibi diğer işlemler ücretli olabilir.

Genellikle eğitim kaynakları; web siteleri, bloglar, wikiler veya multimedya havuzları gibi farklı yerlerde barındırılır. Açık kaynaklara sahip ders içerikleri, internet üzerinden uzaktan eğitimle öğrencilere aktarılır. Aldığınız kurs veya ders ne olursa olsun fiziksel katılım gerektirmez. Bu özellik, dünyanın her yerinden internet bağlantısı olan herkesin bu kurslara katılabilmesini sağlar.

Ek olarak KAÇD’ler, yüz yüze bir sınıftan veya geleneksel bir çevrimiçi kurstan çok daha fazla sayıda öğrenci erişimine izin vermektedir. Dersler, öğrenci sayısındaki değişiklikleri kabul görebilmektedir. Kullanıcılar, 1.000’den 100.000 öğrenciye kadar, bir işlem sorunu olmaksızın sisteme bağlanabilir. Bu özelliğiyle KAÇD faydaları iyi bir yatırım ile sağlanmış güçlü sunuculara sahip platformlar aracılığıyla aktarılır. Bu platformların birçoğu günümüzde ticari bir anlayışla sürdürülse de ilk başta kavram, bağlantıcılık mantığıyla oluşturulmuştur.

Bu KAÇD’ler cMOOC olarak da adlandırılır. Öğrencilerin bilgilerini, yaratıcılıklarını, sosyal ve işbirlikçi yapılandırmalarını ön planda tutar. Bir cMOOC ortamında, katılımcılar bilgi paylaşır ve teknoloji aracılı iletişim yoluyla bir öğretme-öğrenme deneyimine katılırlar. Öğrenme diyalog, etkileşim ve keşif yoluyla gerçekleşir. George Siemens, Stephen Downes, Dave Cormier ve Jim Groom gibi bilim adamları, “Connectivism and Connective Knowledge” “Learning and Knowledge Analytics” gibi çeşitli cMOOC’lar sunmuşlardır.

xMOOC, extended MOOC anlamına gelir ve ölçeklenebilirliğe odaklanır. xMOOC’ler en popüler MOOC türüdür. Coursera, edX ve Udacity gibi ticari veya yarı ticari platformlar aracılığıyla sunulurlar. Bu KAÇD’ler geleneksel bir üniversite öğretimine dayanmaktadır. Böylece, ağırlıklı olarak önceden kaydedilmiş video dersleri ve quizleri kullanan merkezi bir eğitmen ve bir çekirdek müfredat etrafında düzenlenirler.

Ağ oluşturma vurgusu yoktur. Ayrıca, bu kurslar kendi platformlarının dışında çok az içerik kullanır. Bir cMOOC ve bir xMOOC arasındaki önemli bir fark, geliştiricileridir. Bir cMOOC’de, kursu oluşturan bir grup bireysel bilim insanı vardır. Bir xMOOC’de genellikle bir veya daha fazla yüksek öğretim kurumu ve bazı durumlarda kâr amacı gütmeyen bir şirket vardır. Fakat her ikisi tür de çevrimiçi katılma olanağı, ücretsiz ders içeriği paylaşımı ve öğrenci öğretmen etkileşimi ile eğitime yeni bir boyut kazandırmıştır.

Çocuğumu Önemsiyorum Seri – 2

Detaylı Bilgi için Bilişim School