Bilgisayar Ağları: Teknolojinin Temeli

Günümüzün dijital dünyasının ana bileşeni bilgisayar ağlarıdır. Bu sistemler, hem insanların hem de cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar ve ev ağlarından internete kadar geniş bir yelpazede kullanılır. Bir bilgisayar ağı, birden fazla cihazı birbirine bağlayan bir sistemdir.

Başlıca bileşenleri şunlardır:

 • Cihazlar: Yazıcılar, telefonlar, bilgisayarlar ve diğer ağ bağlantılı cihazlar.
 • Bağlantılar: Cihazlar kablosuz veya kablolu bağlantılar aracılığıyla birbirine bağlanır.
 • Yazılım: Ağ yönetimi, iletişim protokolleri ve diğer görevleri gerçekleştirmek için kullanılan işletim sistemleri ve yazılım.

Ağ Mimarisi: Bir bilgisayar ağının mantıksal ve fiziksel yapıları, ağın mimarisi tarafından belirlenir. Ağ mimarisi tipik olarak şunları içerir:

 • Topoloji: Cihazların ve bağlantıların organizasyonu.
 • Protokoller: İletişimi düzenleyen kurallar ve protokoller
 • Ağ Cihazları: Router’lar, switch’ler ve erişilebilir noktalar gibi ağ parçaları

Ağ protokolleri, çeşitli cihazlar arasındaki iletişimi düzenleyen kurallardır. Birkaç yaygın ağ protokolü şunlardır:

 • TCP/IP: İnternette veri göndermek için kullanılan ana iletişim protokolü.
 • Web sayfalarının iletilmesi için HTTP/HTTPS protokolleri kullanılır.
 • E-posta göndermek için SMTP/POP/IMAP protokolleri kullanılır.
 • DNS: Alan adı çözümleme protokolü.

Ağ Güvenliği: Bilgisayar ağlarını kötü niyetli saldırılardan ve veri ihlallerinden korumak için alınan önlemler, ağ güvenliği olarak bilinir. Ağ güvenliğini sağlamak için bazı önlemler şunlardır:

 • Firewall’lar, ağ trafiğini kontrol ederek zararlı trafiği engeller.
 • Verilerin güvenli bir şekilde iletilmesini sağlamak için kullanılan yöntemler şifreleme olarak bilinir.
 • Giriş Kontrolü: Kullanıcı kimliğini doğrulamak ve yetkilendirmek için prosedürler.

Bilgisayar ağları, günümüz dünyasında çok sayıda kullanım için hayati önem taşır. Bilgisayar ağlarının etkin bir şekilde tasarlanması ve yönetilmesi için ağ mimarisi, protokoller ve güvenlik önlemleri gibi konular çok önemlidir.

BİLİŞİM SCHOOL

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi