Ücretsiz Sertifikalı Eğitim Başvurusu

"Eğitim dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır."

Nelson Mandela

Bilişim School Nedir?

Bilişim School; 18 yaş altında olan çocuk ve gençlerimizin bilgi sistemleri ile tanışması ve dijital çağdaki yerini alması için tasarlanan bir projedir. Dijitalleşen dünyada geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi en doğru şekilde yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Vizyonumuz

Vizyonumuz; proje süresi içerisinde 4-18 yaş aralığında bulunan çocuklarımıza/gençlerimize bilgisayar bilimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve ölçme/değerlendirme süreçlerini başarı ile tamamlayan gençlerimiz ile projeler yaparak ülkemizin geleceğine ışık tutmaktır.

Eğitim Metodumuz

Eğitimlerin içerikleri çeşitli öğrenme kuramlarına dayanmaktadır. Genel olarak Bilişsel Kuram ve Bilişsel Yük Kuramı esas alınacak olup, diğer kuramlardan da ders içeriklerine göre faydalanılabilecektir. Her ders içeriği, öğretimi daha etkili ve verimli hale getiren Gagne’nin 9 aşamalı öğretim modeline göre hazırlanmıştır.

Eğitimlerimiz

Değer katmayı hedefliyoruz.

Öğrenme Yönetim Sistemi

Eğitim materyallerine her an erişim sağlayabileceksiniz.

Yazılım Geleceğim

Geleceğin yazılımcılarını ve yetenekleri keşfetmeyi amaçlıyoruz.

Siber Güvenlik Geleceğim

Siber Güvenlik parlayan bir yıldız ve her geçen gün önemi artıyor. Bu alanda ilgili ve yetenekli gençleri hedefliyoruz.

Yapay Zeka Geleceğim

Artık her alanda sıkça duyduğumuz bir terim; yapay zeka. Bu alanı keşfetmek ve emin adımlarla yürümek ister misin?

Videolarla Bilişim School

Bilişim School Nedir?

Bilişim School; 18 yaş altında olan çocuk ve gençlerimizin bilgi sistemleri ile tanışması ve dijital çağdaki yerini alması için tasarlanan bir projedir. Dijitalleşen dünyada geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi en doğru şekilde yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Bilişim School Eğitim Metodu

Bilişim School projesi kapsamında verilecek eğitimlerin içerikleri çeşitli öğrenme kuramlarına dayanmaktadır. Genel olarak Bilişsel Kuram ve Bilişsel Yük Kuramı esas alınacak olup, diğer kuramlardan da ders içeriklerine göre faydalanılabilecektir.

Dijital Çıraklar Nasıl Yetişir?

Öğrenme sürecinde öğrencilerin aktif olmasını sağlayacak etkileşimli yöntem ve teknikler kullanılacaktır. Ders esnasında anlatımla beraber gösterip yaptırma, tartışma ve proje yöntemleri kullanılacaktır. Ayrıca kısa soru cevaplar, benzetmeler, gösteri teknikleri ile öğrencinin derse aktif katılımı sağlanacaktır.

Dijital Dünyaya İlk Adım

Öğrenme süreci çevrimiçi ortamda tüm öğrencilerle eş zamanlı şekilde gerçekleşecektir. Öğrenme sürecinde her ders hazırlanan sunumlar üzerinden anlatılacaktır. Sunumlar içerisinde ilgi çekici animasyonlar bulunmaktadır. Öğrenme materyali olarak sunumlarla birlikte konu ile ilgili infografikler ve PDFler de hazırlanmıştır.

YAZILIM GELECEĞİM (SEVİYE 1)
PYTHON İLE PROGRAMLAMA

Giriş

Kursun Genel Tanımı
Kursun İçeriği
Neden Pyhton Öğrenmeliyiz
Nasıl Çalışmalıyız

Gerekli Ortamların Kurulması

Anaconda Kurulumu
Spyder Kullanımı

Temel Pyhton Objeleri ve Veri Yapılarına Giriş

Değişkenler (Veri Tipleri),
print() ve input() Kavramları,
Tür Dönüşümleri

String Tipi ve Bazı String Fonksiyonlarının Kullanılması

String Tipine Ait Bazı Kavramlar
replace(),upper(),lower(),len() Fonksiyonları

int ve float Veri Tipleri ve Bu Veri Tipleriyle Kullanılan Bazı Fonksiyonlar

Matematiksel Operatörler
İşlem Önceliği ve Bazı Uygulamaları
abs(),floor(),celing(),round() Fonksiyonları

Liste, Tuple ve Dictionary Kavramları

Liste
Tuple ve Dictionary Veri Tiplerini Kullanma
Tuple ve Dictionary Veri Tipleri Arasındaki Farkları

Koşullu Durumlar

Mantıksal Değerler ve Karşılaştırma
Operatörleri
Mantıksal Bağlaçlar
Koşullu Durum Blokları - If ve Else Blokları
Koşullu Durum Blokları - If - Elif – Else Blokları
Egzersizler

Döngü Yapıları

For Döngüleri
While Döngüleri
range() Fonksiyonu
Break ve Continue İfadeleri
List Comprehension
Egzersizler

Çeşitli Algoritma Egzersizleri(Problem Çözme Yeteğine Giriş)

Tüm İşlenen Derslerle Alakalı Algoritma Geliştirici Uygulamalı Ders

Fonksiyonlar

Metodlar
Fonksiyonlar ve Fonksiyonların Kullanılması
Fonksiyonlarda Return
Fonksiyonlarda Parametre Türleri
Fonksiyonların Kapsamı : Global ve Yerel
Değişkenler
Lambda İfadeleriyle Fonksiyon Tanımlama

Modüller

Modülleri Kullanma Mantığı
Örnek Modül Kullanımı - Math Modülü
Kendi Modüllerimizi Yazmak
Egzersizler

Hata Yakalama İşlemleri

Hatalar ve İstisnalar Nedir ?
Hataları ve İstisnaları Yakalama - try, except, finally Blokları
Egzersizler

Dosya İşlemleri

Dosya Açma ve Dosyaya Yazma İşlemleri
Dosya Okuma İşlemleri
Dosyalarda Kullanılan Fonksiyonlar
Dosyalarda Değişiklik Yapma İşlemleri

Pythondaki Gömülü Fonksiyonlar

Map Fonksiyonu
Reduce Fonksiyonu
Filter Fonksiyonu
Zip Fonksiyonu
Enumerate Fonksiyonu
All ve Any Fonksiyonları

Sqlite Veritabanı

Sqlite Veritabanı ve Tablo Oluşturma
Tablolara Veri Ekleme
Tablodaki Verileri Çekme
Tablodaki Verileri Silme ve Güncelleme
Database Projesi : Sınıfların Kullanılması ve Veritabanı İşlemleri

Nesne Tabanlı Programlama

Nesne Tabanlı Programlama Mantığı
Nesne Tabanlı Programlama - Sınıflar
Nesne Tabanlı Programlama - Metodlar
Nesne Tabanlı Programlama - Inheritance (Kalıtım )
Nesne Tabanlı Programlama - Bazı Özel Metodlar
Egzersizler

UI/UX Tasarım - PyQt5 ile Arayüz Geliştirme

PyQt5 - Kurulumu
PyQt5 - Pencere Oluşturma ve Pencere Özellikleri
PyQt5 - Pencereye Yazı ve Resim Ekleme
PyQt5 - Buton Oluşturma
PyQt5 - Horizontal ve Vertical Box Layout Oluşturma
PyQt5 - Butonlara Fonksiyonel Özellik Kazandırma
PyQt5 - QLineEdit Oluşturma ve Input Alanları
PyQt5 - Checkbox Kullanımı
PyQt5 - RadioButton Kullanımı
PyQt5 - QTextEdit Oluşturma ve Yazı Alanları
PyQt5 - Menü Oluşturma ve Alt Menüler

Ekibimizi Tanıyalım

İletişim

Her türlü soru ve sorununuz için lütfen iletişime geçiniz.   • Cevizlidere Mah. 1244 Sk. No:3/5 Çankaya/Ankara 06520
  • +90 312 298 00 20
  • +90 537 777 6342
  • sirasende@bilisimschool.com

© 2021 BA Teknoloji. Tüm Hakları Saklıdır.

Mesaj Gönder
1
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz?