Dijital Ustalar Dijital Çıraklarını Bekliyor!

Bilişime İlk Adım

Sağlam çocuklar yetiştirmek, yetişkinleri düzeltmekten kolaydır.– Frederick Douglass

Bilişim School Nedir?

Bilişim School; 18 yaş altında olan çocuk ve gençlerimizin bilgi sistemleri ile tanışması ve dijital çağdaki yerini alması için tasarlanan bir projedir. Dijitalleşen dünyada geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi en doğru şekilde yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Bilişim School olarak vizyonumuz; proje süresi içerisinde 4-18 yaş aralığında bulunan çocuklarımıza/gençlerimize bilgisayar bilimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve ölçme/değerlendirme süreçlerini başarı ile tamamlayan gençlerimiz ile projeler yaparak ülkemizin geleceğine ışık tutmaktır.

Bilişime İlk Adım

Bilişim School projesinin ilk aşaması olan Bilişime İlk Adım, 8-11 ve 12-16 yaş aralığında ortaokul ve lise grubunda bulunan öğrenciler için oluşturulmuş bir kamp programıdır.

02.08.2021 tarihinde ikinci dönemi başlayacak olan program dahilinde 30 saat eğitim iki ana başlıkta verilecektir; “Bilgisayar Temelleri” ve “Algoritma Temelleri ve Kodlama”.

  • Bilgisayar Temelleri: 10 Saat
  • Algoritma Temelleri ve Kodlama: 20 saat

Dersler Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri üçer saat olacak şekilde Cisco Webex üzerinden online canlı bir şekilde verilecektir.

Öğrenciler ders kayıtlarına Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden erişerek ders tekrarı yapma fırsatına sahip olacaktır.

Bilişime İlk Adım Kamp Programı ile Bilişim School projesinde yer alan Siber Güvenlik, Yapay Zekâ ve Yazılım alanlarına yönelik olan “Geleceği İnşa” programlarına temel oluşturmak amaçlanmıştır.

Bilişime İlk Adım programına kayıt yaptıran öğrenciler, “Geleceği İnşa” programları açıldığında kayıt yaptırmak isterse %15 indirim hakkına sahip olacaktır.

Bilişime İlk Adım Kamp Müfredatı

 • BS Öğrenme Yönetim Sistemi (lms.bilisimschool.com)
 • Çevrimiçi Görüşme Platformu (Cisco Webex)
 • Öğrenme Nasıl Gerçekleşecek
 • Ölçme Değerlendirme Süreçleri
 • Hayal Et, Düşün, Tasarla, Paylaş
 • Problem Belirleme
 • Problem Çözüm Yolları (Bilgisayarca Düşünme)
 • Problem Çözme
 • Programlama nedir?
 • Algoritma Temelleri
 • Çay demleme akış diyagramının oluşturulması
 • Genel Tanıtım Ve Başlangıç
 • Scratch’i Tanıyalım
 • Scratch kaydının yapılması
 • Kod bloklarının kabaca tanıtılması
 • Olaylar dizinindeki kod bloklarının tanıtılması
 • Kukla ekleme
 • Kuklanın kostümünün değiştirilmesi
 • Kuklanın sesinin kullanımı
 • Kuklayı yürütme
 • İlk Kodumu Yazıyorum
 • Balık Yakalama
 • Helikopter Oyunu
 • Yılan Oyunu
 • Canavarı Vurma
 • Pong Oyunu
 • Uçan Kuş Oyunu
 • Pac-Man Oyunu
 • Bilgisayar nedir?
 • Bilgisayarım hangi bileşenlerden oluşuyor?
 • Bilgisayarlar aralarında nasıl haberleşir?
 • Dizüstü Bilgisayarlar ve Diğer Mobil Cihazlar
 • Sorun çıktığında neler yapabilirim?
 • Bilgisayarımın Temel Yazılımını Tanıyorum (İşletim Sistemi)
 • Programlama Temelleri
 • İşletim Sistemini Kuruyorum
  • Sanallaştırma Öğreniyorum
  • Windows’u Tanıyorum
  • Linux’u Tanıyorum
  • MacOS’u Tanıyorum
 • İnternet Ayarlarımı Yapıyorum
  • Bilgisayarımın eşsiz ismini öğrendim (MAC Adresi)
  • Bilgisayarımın internetteki ismini öğrendim (IP Adresi)
  • Bilgisayarımın IP Adresini değiştiriyorum
 • Bilgisayarımı Siber Tehditlerden Koruyorum
 • Siber Güvenlik Geleceğim
 • Yapay Zeka Geleceğim
 • Yazılım Geleceğim

Bilişim School Eğitim Metodu

Bilişim School projesi kapsamında verilecek eğitimlerin içerikleri çeşitli öğrenme kuramlarına dayanmaktadır. Genel olarak Bilişsel Kuram ve Bilişsel Yük Kuramı esas alınacak olup, diğer kuramlardan da ders içeriklerine göre faydalanılabilecektir.

Projemiz kapsamındaki her ders içeriği, öğretimi daha etkili ve verimli hale getiren Gagne’nin 9 aşamalı öğretim modeline göre hazırlanmıştır. Ayrıca öğrenme sürecinde kullanılacak materyaller hazırlanırken de çoklu ortam tasarım ilkeleri göz önünde bulundurulmuştur.

Dijital Çıraklar Nasıl Yetişir?

Öğrenme süreci çevrimiçi ortamda tüm öğrencilerle eş zamanlı şekilde gerçekleşecektir. Öğrenme sürecinde her ders hazırlanan sunumlar üzerinden anlatılacaktır. Sunumlar içerisinde ilgi çekici animasyonlar bulunmaktadır. Öğrenme materyali olarak sunumlarla birlikte konu ile ilgili infografikler ve PDFler de hazırlanmıştır.

Öğrenme sürecinde öğrencilerin aktif olmasını sağlayacak etkileşimli yöntem ve teknikler kullanılacaktır. Ders esnasında anlatımla beraber gösterip yaptırma, tartışma ve proje yöntemleri kullanılacaktır. Ayrıca kısa soru cevaplar, benzetmeler, gösteri teknikleri ile öğrencinin derse aktif katılımı sağlanacaktır.

Mesaj Gönder
1
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz?